Innovatie Telecare

Ontwikkeling en Toepassing van professionele Telecare systemen
Telecare innovatie

Telecare Innovatie

Koos Ottes ontwikkelde samen met bedrijven nationaal en Internationaal Telecare en Telehealth systemen sinds 2004. Hij mag als pionier gezien worden op het gebied van Telecare. Verschillende systemen vinden sinds jaren reeds toepassing overal in de wereld. Samen met hem en zijn professionele partnerbedrijven kan de toepassing reeds bestaande ontwikkelingen of nieuwbouw een voor u toegesneden telecare systeem betekenen, die de efficiëntie van uw thuiszorg kan verhogen en de service aan uw klanten.

Telecare zorgt voor videocommunicatie voor medische doeleinden en sociale contacten. Ook kan op afstand gecommuniceerd worden met bijvoorbeeld tafeltje-dek-je, bibliotheken en gemeenten.
Door het gebruik van videotoepassingen in de zorg kunnen mensen in het veld veel gerichter naar cliënten worden toegestuurd. De vergrijzing neemt toe. Meer mensen hebben behoefte aan zorg, terwijl er te weinig jonge mensen in de gezondheidszorg willen werken.
Met telezorg kan de zorg betaalbaar worden gehouden, door patiënten op afstand te helpen.
Video is op diverse manieren in te zetten. Zo kunnen ouderen niet alleen rechtstreeks in verbinding staan met zorgverleners, maar ook met hun kinderen, kleinkinderen en vrienden. “Daardoor ontstaat een verbinding die het welzijn verbetert, wat de zorgvraag verlaagt. Videosystemen kunnen tegenwoordig ook  problemen detecteren, zoals valdetectie, dwalen bij dementie, nachtbewaking en bewegingsalert.

Communicatie voor telecare ondersteuning verloopt bij de oudere via  laptop, notebooks of tablets zoals bijv. Ipad. Deze zijn zonodig aangepast met eenvoudige bediening en evt. App Icons, terwijl de familie de eigen PC of Notebook gebruikt. Een andere toepassing is een rechtstreekse verbinding tussen de oudere en de huisarts. Tegenwoordig doen ook reeds huisartsen mee aan systemen sinds 2006. De huisarts kan op afstand met de cliënt spreken en ook elementaire metingen uitvoeren, zoals het gewicht, de bloeddruk, de hartslag of de bloedsuikerspiegel. De deelnemende huisartsen zijn enthousiast. Bewaking en inteligente monitoring via camera maakt het mogelijk voor zorgorganisaties ‘s nachts te volstaan met slect een mobiel team, in te zetten bij opgetereden problemen en monitoring in hun callcenter. Een voorbeeld is  Telesens .
Koos Ottes adviseert zorgorganisaties om zo breed mogelijk te kijken bij de implementatie van telezorg. Zijn insteek is : Focus je niet alleen op zorg maar ga met meerdere partijen om tafel om een zo breed mogelijk scala aan diensten aan te kunnen bieden. Als mensen de voordelen zien, zoals contact met familie, een verhoogd gevoel van veiligheid en 24 uur per dag verbinding of monitoring via een verpleegkundige, zijn ze ook sneller bereid tot het betalen van een eigen bijdrage, waardoor je samen de kosten kunt delen.