Management Support

Goed management support is de basis voor een succesvolle toepassing van telecare

Goed management support is de basis voor een succesvolle toepassing van telecare

 Support invoering Telecare systemen

Koos Ottes levert support aan het succesvol uitvoeren van Telecare projecten. Van de voorbereiding van het project (zie ook Telecare Support) tot de afronding vervult hij rollen als adviseur, projectleider of teamleider. Vanzelfsprekend kan hij ook worden ingezet als staflid voor interim management.

Management support
Na een grondige voorbereiding worden ingrijpende veranderingen succesvol doorgevoerd. Hierbij worden ook de niet-technische aspecten, zoals communicatie aan het personeel en documentatie van de wijzigingen betrokken.

Implementaties
De invoering van nieuwe onderdelen van componenten, maar ook het structureren en inrichten van nieuwe interne, zowel administratieve als IT, organisaties wordt uitgevoerd op basis van grondige analyse, voorbereiding, uitvoering, communicatie en training.

Ontwikkelprojecten
De praktijkervaring van ons in de ontwikkeling van nieuwe producten maar ook b.v. software, draagt bij aan een succesvol eindresultaat van het telecare project en voorkomt het opnieuw “uitvinden van het wiel” of een onbestuurbare overschrijding van doorlooptijd of budgetten, met alle problemen vandien.

Wij vertellen u graag meer over deze diensten in een vrijblijvend gesprek om al uw vragen te beantwoorden.
Neem gewoon contact met ons op!.